Reglement Loze Visser Nijlen

Verkort reglement De Rode Pen

Reglement Panneke Vol Pulle

Reglement Moedige Vissers Lier

EIGEN REGLEMENT

 1. 1.     Aanvang wedstrijden:
 • In principe om 13.00 uur
 • Vanaf 12.15 uur kan iedere visser naar zijn plaats gaan.
 1. 2.     Inschrijving:
 • De dag van de wedstrijd zelf op de vijver tot ten laatste 1 uur voor de aanvang.
 1. 3.     Duurtijd van de wedstrijd:
 • In principe van 13.00 uur tot 15.00 uur en van 16.00 uur tot 18.00 uur
 1. 4.     Tijdens de rustpauze:
 • Moeten alle vissers de vijver verlaten tot 10 min. voor de aanvang van de tweede reeks.
 • Tijdens deze 10 min. kan de visser herstellingen uitvoeren en mag er ook gepeild worden.
 1. 5.     Fluitsignalen per reeks:
 • 1° signaal: vissen en voederen
 • 2° signaal: nog 5 minuten
 • 3° signaal: einde wedstrijd.
 1. 6.     Categorieën vissers:
 • Seniors
 • Dames
 • Juniors: tot 16 jaar
 • Veteranen: vanaf 60 jaar
 1. 7.     Inleg per wedstrijd:
 • Voor iedereen  € 3, bom (0,5 euro, niet inbegrepen, tenzij het anders is aangegeven. Hierin zit ook 0,5 euro voor gebruik  leefnetten van de club.
 1. 8.     Prijzen:
 • De ontvangen inleggelden worden integraal uitgekeerd voor ½ van het aantal deelnemers.
 • Dames, Juniors en veteranen, die niet tot de hoofdprijzen behoren, krijgen een buitenprijs van € 2,5 , met een maximum van één per discipline, tenzij bij gelijk gewicht.
 • Er moeten minstens 2 deelnemers zijn per discipline.
 • De bom: Alleen voor leden (uitgezonderd de vrije wedstrijden)   –         inleg € 0.5 wordt verdeeld – hangt af van het aantal deelnemers.
 • Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je de wedstrijd  wel uitvissen!
 1. 9.     Vissers helpen:
 • Bij alle vissers  mag geschept worden, op hun plaats met een speling van 1 meter links of rechts.
 • De visser moet zelf de hengel uiteennemen.

10. Vissen:

a)      Met één lijn voorzien van één enkele haak ZONDER weerhaak, (niet platgenepen). Vissen met een rek is toegelaten, zowel met een volle of holle rek en pulla-systeem. Het bovenste lood mag niet verder dan 40 cm van de haak verwijderd zijn.

b)      Recht voor zich uit en niet over de helft, op de plaats door het lot aangewezen. ONDIEP vissen is VERBODEN!!

c)      In de kant mag men zowel links als rechts vissen,  max. ⅓ in de richting van zijn buurman.

d)      Een vis die gehaakt wordt voor of op het moment van het fluitsignaal mag nog binnengehaald worden.

e)      Nascheppen is toegelaten.

f)       Als een vis door twee vissers gehaakt is, wordt hij toegekend aan diegene die hem in zijn muil vastheeft. De vis telt NIET als beide vissers hem elders of in de muil hebben gehaakt. (liefst getuigen bijroepen)

g)      Het is verboden vissen die aan de oppervlakte zwemmen of drijven, proberen te haken, ook al is die vis juist van uw haak gegaan.

h)      Wanneer een vis gevangen wordt doordat uw haak of draad verward is in een andere lijn, telt hij NIET.

i)       Zorg voor de vis. Behandel de gevangen vis met ZACHTHEID, zo bescherm je mee onze visbestand.

j)       Let vooral op het onthaken, gebruik tijdig je uitsteker of tangetje.

k)      Als de haak te diep zit, wees dan sportief, knip de draad over en zet een nieuwe haak.

l)       Zet de vis steeds met de kop naar beneden in het leefnet.

m)   Iedere visser vult verplicht een grote emmer met water om daarin de geschepte vis te deponeren. Op deze manier ligt de gevangen vis vlugger stil en onthaakt hij gemakkelijker.

n)      Na het einde van de wedstrijd mogen niet-leden niet meer verder vissen.

 • o)      Aan de haak is alles toegelaten, behalve deeg en  andere korrel dan die van de club.

11. Voederen:

a)       Je mag enkel voederen met maden en casters, samen 2 liter en met korrel, die gekocht wordt bij MEGL aan de toog voor de prijs van 2 € per doos en per persoon, waarin waarborg van 1 euro.

b)      Een potje maïs van 300 gr. is toegelaten.

c)       Controle kan steeds gebeuren.

d)      Korrel en mais enkel te koop voor de aanvang van de wedstrijd.

e)       Geen bindmiddel gebruiken op het aas.

f)       Aan de vissers wordt met aandrang gevraagd na de wedstrijd de visplaats netjes achter te laten en alle afval mee te nemen.

g)      Het voederen en alle andere handelingen moeten steeds gebeuren van op de aangeduide visplaats.

h)      Een potje om te voederen is niet toegelaten.

12. Leefnetten:

a)       Verplicht: leefnetten van de club te gebruiken.

b)      Indien een leefnet scheurt of een gat vertoont, valt dit ten allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de visser zelf. Eerst controleren dus.

c)       Maximum 15 kg. in één leefnet. Tot 17 kg. wordt 15 kg. toegekend. Boven de 17 kg. is → 0

d)      OVERLADEN van vis heeft UITSLUITING tot gevolg. Het is verboden leefnetten uit het water te lichten, enkel bij het wegen van de vis.

e)       Voor een zilverkarper  of graskarper krijg je 10 kg. Al deze soorten moeten ook onmiddellijk teruggezet worden.

f)       Speciale vissoorten: Alle roofvis wordt onmiddellijk terug gezet. Hiervoor krijg je geen gewicht.

13. De weegdienst:

 • Alleen gewicht, geen stuks.
 • Gebeurt met een hangbalans, na afspraak tijdens de pauze en altijd na het beëindigen van de wedstrijd.

14. Klachten:

 • Worden best zo vlug mogelijk overgemaakt.
 • Klachten van de eerste reeks worden opgelost tijdens de pauze en komen na de wedstrijd niet meer in aanmerking.
 • Klachten van de tweede reeks worden behandeld tot 10 minuten na het uithangen van de weeglijsten.
 • Eens de uitslag definitief is opgesteld, worden geen klachten meer aanvaard.
 • KIJK DE UITGEHANGEN WEEGLIJSTEN NA  A.U.B.

15. Worden geschorst en/of uitgesloten:

 • Vissers die op een verkeerd nummer hebben gevist.
 • Zij die hun vangst verwisselen of doorgeven.
 • Zij die hun plaats afstaan aan een andere persoon.
 • Zij die het leefnet uit het water lichten.
 • Zij die de vis van het ene leefnet in het andere overladen.
 • Vissers die punten van voornoemd reglement overschrijden.

16. De maatschappij kan niet verantwoordelijk worden gesteld:

 • Voor diefstal of gebeurlijke ongevallen.

17. Iedere visser die inschrijft voor een wedstrijd op KVMEGL:

 • Wordt verondersteld op de hoogte te zijn van voornoemd reglement.

18. Punten die niet voorzien zijn in dit reglement:

 • Worden bekrachtigd door de aanwezige bestuursleden van KVMEGL.

19. Dit reglement zal steeds STRIKT worden toegepast!!

 

We wensen je van harte veel visgenot !!

                                                                              Het bestuur.